Tukuma PII "Brīnumzeme" aicina!

Bērniem no 6 mēnešiem līdz 1,5 gadiem. Skoliņas mērķis ir veicināt vecāku - bērnu līdzdarbošanos, saiknes veidošanu caur atbilstošu attieksmi, iedrošināšanu, kā arī līdzās būšanu ar vienaudžiem un citiem pieaugušajiem viņiem drošā vidē.

Nodarbības notiek:

Pirmdiena, Trešdiena, Piektdiena - Plkst. 09:00-11:00

Otrdiena, Ceturtdiena - Plkst. 15:00-17:00

Bērniem no 5 līdz 7 gadu vecumam. Skoliņas mērķis ir attīstīt dažādas bērnam nepieciešamās prasmes un sagatavot skolai. Nodarbībās tiek attīstīta lasītprasme, spēja klausīties un justies mierā, emociju regulācija un atpazīšana, pašregulācija, organizācija un daudzas citas īpašības.

Nodarbības - Pirmdiena, Trešdiena

Plkst. 16:00-17:15