Skoliņa "Tauriņa lidojums"

(no 6 mēnešu līdz 1,5 gada vecumam).

Skoliņas mērķis: veicināt vecāku - bērnu līdzdarbošanos, saiknes veidošanu caur atbilstošu attieksmi, iedrošināšanu, kā arī līdzās būšanu ar vienaudžiem un citiem pieaugušajiem viņiem drošā vidē.

Kopā vingrot, dziedāt, rotaļāties, draudzēties un būt tauriņu lidojumā!

Attīstošas nodarbības mazulim kopā ar mammām, tētiem, omītēm vai auklītēm, lai:

• izkustinātu ķermeni un veicinātu fizisko attīstību, kustību prasmes

• stiprinātu fiziskās attīstības pamatelementus – līdzsvars, koordinācija, telpas izpratne

• apgūtu un iepazītu savus maņu orgānus – redze, tauste, dzirde, oža

• ieraudzītu brīnumu vienkāršajā

• apgūtu pirmās sociālās iemaņas

• iepazītu skaņas un mūziku

• attīstītu runu un valodu

• saņemtu un dalītos emocijās un pieredzē

Kādēļ ?

• lai veidotu prieka un viegluma pilnas attiecības starp Jums un bērnu

• lai atvieglotu ikdienu – iemācītos radoši nodarbināt bērnu ar ikdienišķām lietām

• lai stiprinātu drošo piesaisti

• lai vispusīgi attīstītu mazuli

• lai trenētu pirkstiņu veiklību = valodiņu

• lai iemācītos gaidīt- abi.

• lai iepazītu un iegūtu jaunus draugus

Kā un cik ilgi notiek nodarbība?

Kopējais nodarbības laiks 2 stundas

Brīvā rotaļāšanās / satikšanās prieks / komunikācija (30 min)

Nodarbība atkarībā no vecuma grupas un bērnu spējām aktīvi darboties (45-60 min)

Brīvā rotaļāšanās/komunikācija 30 min

• P.T.P. no plkst.9.00 – 11.00

• O.C. no plkst. 15.00.-17.00

Cik tas maksā?

Pirmā nodarbība (iepazīšanās)- 15,00 EUR

Nodarbības apmeklējums- 20,00 EUR

Mēneša abonaments- 2x nedēļā 140,00 EUR