Lai uzsāktu gaitas "Brīnumzemē", nepieciešami sekojoši dokumenti

  • Vecāka iesniegums par bērniņa uzņemšanu (brīvā formā);

  • Vecāka pases kopija;

  • Bērna medicīniskā karte (veidlapa u/26) un potēšanas pases kopija;

  • Izziņa no ģimenes ārsta par to, ka bērns ir vesels, nav saskares ar infekcijas slimniekiem, nav pedikulozes, un var apmeklēt bērnudārzu;

  • Bērniņa raksturojums brīvā formātā (svarīga informācija, kas bērnudārzam būtu jāzina attiecībā uz alerģijām, uzvedības īpatnībām, bailēm, lietām, kas īpaši interesē u.tml.).

person in orange long sleeve shirt writing on white paper
person in orange long sleeve shirt writing on white paper