Vieta, kur piedzīvot bērnību!

a person writing on a notebook with a pen
a person writing on a notebook with a pen

1 grupiņa - Pētnieki
bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem

2 grupiņa - Zinātnieki
bērniem no 3 līdz 5 gadiem

3 grupiņa - Izgudrotāji
bērniem no 5 līdz 7 gadiem

2023./2024. mācību gadā bērnudārzā darbosies trīs grupas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.