Skoliņa "Zinātnieki"

Nodarbības bērna sagatavošanai skolai no 5 gadu līdz 7 gadu vecumam

Nodarbības notiek 4 reizes nedēļā no Otrdienas līdz Piektdienai par laiku vienojoties iepriekš.

Vienas nodarbības apmeklējums - 20,00 EUR

Skoliņas mērķis ir attīstīt dažādas bērniem nepieciešamas prasmes:

Akadēmiskās prasmes - lasītprasme, rakstītprasme un rēķināšana.

Koncentrēšanās prasmes – spēja klausīties un justies mierā.

Pplānošanas un sevis organizēšanas prasmes - struktūra un paredzamība ikdienā.

Sociāli emocionālās prasmes – pazīt emocijas un tās nosaukt, emociju regulācijas process.

Stresa vadīšanas prasmes – elpošana, muskuļu relaksācija, pamata apzinātības prasmes ( piemēram, fokusēt uzmanību uz to, ko es redzu, dzirdu, sajūtu ar tausti, ožu garšu).

Fizisko un smalko kustību attīstība – gan lielās, gan smalkās kustības.

Atieksme un motivācija - pašregulācija, plānot un organizēt savu darbu.