Mācību procesa centrā: Bērns!

Izmantosim jaunākās un starptautiski atzītas sākumizglītības metodes, izmantojot Latvijas vides iespējas un Tukuma apkārtnes priekšrocības.

Montesori metode

Meža skola

Valdorfa izglītība

Veicina novērošanu un eksperimentēšanu. Kontakts ar dabu bērniem ir neizsmeļams gudrības avots. Doties mežā, mācīties no dabas.

Veicina radošumu, gribu, sajūtas un domāšanu. Mācīšanos agrā bērnībā pavada jautras aktivitātes un spēles. Šī metode ir pielāgota katra bērna dzīves posma vajadzībām.

Veicina bērna vērtību sistēmu un emocionālo inteliģenci. Trenē gribasspēku, koncentrēšanās spēju un pašdisciplīnu. Ļauj bērnam darīt pašam, savukārt skolotājam būt kā galvenajam palīgam.