Datu apstrāde "Brīnumzemes" mājaslapā

SIA "Kids" informē, ka no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. Personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. SIA "Kids" izmantos Jūsu personīgos datus, lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kā arī veiktu pakalpojumus.

Pārzinis, datu apstrādātājs, kas veic komerciālo paziņojumu izsūtīšanu:

SIA "Kids", reģistrācijas Nr. ,
Pasta un juridiskā adrese: ,
E-pasts:
Tālrunis:

Mārketinga komunikācija

Kļūstot par SIA "Kids" reģistrēto klientu, Jūs izsakiet brīvu piekrišanu personas datu apstrādei un piekrītiet saņemt informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu
Jūs interesēt.

Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo komerciālo paziņojumu saņemšanas. SIA "Kids"
nekad nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt SIA "Kids" iesniegtos personīgos datus par to informējot pa e-pasta adresi: @brinumzeme.lv

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) Jums ir tiesības piekļūt, labot un izņemt jūsu personas datus. Gadījumā, ja vēlaties: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar SIA "Kids" pa e-pastu info@brinumzeme.lv, vai zvanot pa tālruni +371.

Glabāšanas termiņš

Jūsu ievadītie personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr SIA "Kids" nekonstatēs, ka tie vairs nav nepieciešami, vai arī Jūs izvēlēsieties atteikties no ziņām e-pastā.

Pielāgojumi un izmaiņas Privātuma politikā

SIA "Kids" ir tiesīgs grozīt Privātuma politiku. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama bērnudārza "Brīnumzeme" mājas lapā un tiek piemērota no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu Valsts inspekcija.